PEYZAJ MIMARLIGI 5. KONGRESI'NE KATILDIK

Adana'da düzenlenen '5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi'ne "Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Eko-Malzeme Kullanım Olanakları Üzerine Araştırmalar" isimli bildirimiz ile katıldık.

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü işbirliği ile hazırladığımız çalışmada sürdürülebilir peyzaj tasarımlarında kullanılmak üzere malzeme seçimi kriterleri ele alınmıştır.

İlgili bildiriyi tam metin görüntüle:  "Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Eko-Malzeme Kullanım Olanakları Üzerine Araştırmalar"

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi’ni “Dönüşen Peyzaj” temasıyla, 14 - 17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirdi. 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi’nin amacı, ülkesel ölçekte peyzajın/ kamusal alanların hızlı dönüşümünün mekânsal, sosyal, politik ve kültürel dinamiklerinin birlikte değerlendirilmesi, sorgulanması ve geleceğe doğru atılacak adımların ortaya konulmasıdır. Dönüşümün farklı aktörlerini, farklı meslek alanlarından katılımcıları, yerel yönetim ve merkezi hükümet temsilcilerini 5. Kongrede buluşturmak ve dönüşen peyzaj(lar) çerçevesinde “mevcut durum tespiti” yapmak hedeflenmiştir. Anlamaya/sorgulamaya yönelik bir kurgu ile 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, dönüşüm olgusunu sektörler arası bir yaklaşımla ele almıştır. 

5. Peyzaj Mimarlığı Kongre’sinde, yeni yasa değişiklikleri ile ülke peyzajları üzerinde sermayenin küreselleşmesi ile dönüşümün hızlandığı, piyasa mekanizmasının küresel ölçekte egemenlik kazandığı günümüzde, devletin ulusal kalkınma yaklaşımını, planlama/ tasarım sürecini ve yetki paylaşımını, uygulamalarda sektörlerinin yeni rolünü, kır-kent ilişkisini, yatırım politikaları sonucunda doğal ve kültürel peyzajlar üzerinde oluşabilecek değişim/dönüşüm süreçlerini ve farklı ölçeklerde yaşanan peyzaj karakteri değişimini birlikte tartıştık ve deneyimlerimizi paylaştık.

Tarih: 14-17 Kasım 2013

Organizasyon

Yer

Paydaslar

Prof. Dr. Tanay Birişçi