SÜRDÜRÜLEBILIR PEYZAJ TASARIMI

Dünyadaki teknolojik, bilimsel ve ekonomik gelişim ve değişimler paralelinde ortaya çıkan bir takım sorunlar, ekolojik tasarım kavramını gündeme getirmiştir.

Firmamız ekolojik tasarım kriterleri doğrultusunda düzenlediği fiziksel çevreler ile;

  1. Kentlilere doğa ile bütünleşme olanağı sağlanması,
  2. Alanın ölçeğine ve konumuna bağlı olarak, yapı ve yakın çevresi için enerji ve kaynak tüketiminin azaltılması,
  3. Çevre dostu teknolojilerin kullanımı,
  4. Ekoloji ve çevre koruma konusunda farkındalığın artırılması,
  5. Biyo konforun ve daha sağlıklı çevrede yaşama olanağının sağlanması gibi birçok katkıda bulunmaktadır. 

Ekolojik peyzaj tasarımı konusunda akademik alanda da çalışmalarını devam ettiren firmamız, konu hakkında güncel bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır.